Home Autorësia Njoftim ligjor Kontakt English
 
 
 
Business to Business
Kompani e re ajrore në TIA?
Marketingu i Aviacionit
Tarifa & politika promovimi
Reklamimi në Aeroport
Promocioni
Ambjente me Qera
Shërbimet e pasagjerëve dhe avionëve në TIA
Shërbimet Aeroportuale
Kargo
In Flight Catering
 
Kompani e re ajrore në TIA?

Fluturimet ndërkombëtare të planifikuara për / nga Shqipëria kryhen në përputhje me Marrëveshjen e Transportit Ajror lidhur ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe shtetit të origjinës së linjës ajrore në fjalë.
Autorizimi për miratimin e një shërbimi të caktuar në / nga Shqipëria merret nga Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC) i Shqipërisë.
Nëse nuk specifikohet ndryshe në Marrëveshjen e Transportit Ajror, oraret do të dorëzohen për miratim në adresën e dhënë më poshtë të paktën 30 ditë para fillimit të çdo sezoni sipas orarit të IATA-s. Çdo ndryshim i mëvonshëm do të njoftohet të paktën 3 ditë pune para implementimit të tij. Nëse një përgjigje negative nuk është marrë 24 orë para atëherë konsiderohet e dhënë.

Duke filluar nga 1 Janari 2013, aplikimet per lejet të tilla do t’i paraqiten në formë te shkruar Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit, Drejtorisë së Politikave të Transportit, sipas Urdhërit të Ministrit Nr. 83, datë 09.09.2011 “Për caktimin e funksionimit të koordinimit të sloteve apo rregullimit të orareve në aeroporte”. Për çdo komunikim, personi i kontaktit do të jetë si më poshtë:

Ing. Lilika Radovicka
Drejtoria e Politikave të Transportit
Ministria e Punëve Publike dhe Transportit
Tirana, Albania
Tel: +355 4 2380 753
Fax: +355 4 2258 323
Mob: +355 67 20 05760
e-mail: Lilika.Radovicka@mppt.gov.al
Web: www.mppt.gov.al

Operatorët e avionëve të cilët dëshirojnë të aplikojnë për leje për të operuar një shërbim të caktuar në / nga Shqipëria duhet të sigurojnë informacionin e mëposhtëm:
1.2.2.2
a) Orari, duke përfshirë edhe datën e fillimit të shërbimit të propozuar
b) Lloji (et) e avionëve që do të operojnë
c) Tarifat për shërbimet e pasagjerëve.

Në të njëjtën kohë, ju jeni mëse të mirëpritur të kontaktoni Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës për detajet e mëposhtme:
• Kontrata me Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës
• Incentiva nëse është e aplikueshme për itineraret, ngarkesat, rritjen e aeroportit, etj
• Mbështetje Marketing
• Të dhëna kërkimore

Departamenti yne i marketingut ju ofron mbështetje.
Ju lutemi kontaktoni:

Kreuza Kotorri
Drejtore
Departamenti i Marketingut për Kompanitë Ajrore
Tirana International Airport
Ndërtesa e Administratës
Rinas, Tiranë
Shqipëri
Tel: +355 4 2381 675/600
Faks: +355 4 2381 545
E-mail: kkotorri@tirana-airport.com

 
   
 
 
 
 
Koha tani!
19°
Të drejtat e pasagjerëve
Shkarko ne formatin PDF!
 
 
Galeria
Click here!
Promocionet tona!
 
 
Lajmet e fundit
19 Tetor 2020
Tirana International Airport dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile firmosin Memorandumin e Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit
Tiranë, 19 Tetor 2020 - Aeroporti Ndërkombëtar i Tiran&...
Lexo më shumë!
6 Tetor 2020
TIA 15 VJET - Fjala e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv të Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës, Dr. Constantin von Alvensleben
Të nderuar Kolegë, Të nderuar Bashkëpunëtor&e...
Lexo më shumë!
30 Shtator 2020
Informacion për mediat e publikun
Informacion për mediat e publikunTIRANA, 30 Shtator 2020 - Tirana...
Lexo më shumë!
   
 
   
Copyright © Tirana International Airport 2014
Created by IMPULS
Të gjitha të drejtat e rezervuara.