FLUTURIMET

  • 11:25Bologna/Bolonje - 2B 229
  • 11:40Karlsruhe - W6 6617
  • 11:45Treviso - W6 3851
  • 12:45Perugia - 2B 273
  • 12:45Memmingen Allgaeu Airport - W6 3843

Home > B2b > Kompani e re ajrore në tia?

Kompani e re ajrore në TIA?

Fluturimet ndërkombëtare të planifikuara për / nga Shqipëria kryhen në përputhje me Marrëveshjen e Transportit Ajror lidhur ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe shtetit të origjinës së linjës ajrore në fjalë.
Autorizimi për miratimin e një shërbimi të caktuar në / nga Shqipëria merret nga Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC) i Shqipërisë.


Nëse nuk specifikohet ndryshe në Marrëveshjen e Transportit Ajror, oraret do të dorëzohen për miratim në adresën e dhënë më poshtë të paktën 30 ditë para fillimit të çdo sezoni sipas orarit të IATA-s. Çdo ndryshim i mëvonshëm do të njoftohet të paktën 3 ditë pune para implementimit të tij. Nëse një përgjigje negative nuk është marrë 24 orë para atëherë konsiderohet e dhënë.

 

Ju lutemi vini re se për të operuar në / nga TIA duhet të merrni një leje zbarkimi nga Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC). Me mirësi ndiqni lidhjen më poshtë, zgjidhni Lejen e Uljes dhe Kërkesën e Kuotimit.

Sistemi do të kërkojë të dhëna dhe dokumentacion që mund të ngarkoni.

 

http://trafficrights.acaa.gov. al/Login/Login

 

Nëse do keni nevojë për ndonjë informacion, ju lutemi gjeni detajet e kontaktit të AAC-së shqiptare:

 

Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar

Email: info-trafficrights@acaa.gov.al

Tel: +355 42251220 Ext 135

Info: TrafficRights@acaa.gov.alDepartamenti yne i marketingut ju ofron mbështetje.
Ju lutemi kontaktoni:
Kreuza Kotorri
Drejtore
Departamenti i Marketingut për Kompanitë Ajrore
Tirana International Airport
Ndërtesa e Administratës
Rinas, Tiranë
Shqipëri
Tel: +355 4 2381 675/600
Faks: +355 4 2381 545
E-mail: kkotorri@tirana-airport.com