FLUTURIMET

  • 02:40Sabiha Gokcen Intl. - PC 284
  • 04:00Belgrade / Beograd - JU 217
  • 04:50Vienna / Vjene - OS 850
  • 05:45Abu Dhabi - 5W 7092
  • 06:00London Luton - W9 4466

Home > Kompania > Fakte dhe shifra

Facts and Figures about Tirana International Airport Nënë Tereza

 

SCROLL LEFT TO VIEW FULL TABLE
Menaxhimi
Operator i Aeroportit që prej 23 Prill 2005 Tirana International Airport SHPK
Aksionerët e
Tirana International Airport SHPK 
100% Kastrati Group
Kushtet e Menaxhimit BOOT-Koncesion (ndërtim, zotërim, operim, transferim) deri më 2040

 

SCROLL LEFT TO VIEW FULL TABLE
Të dhëna teknike
Ndërtuar 1957
Vendndodhja 17 kilometra jashtë Tiranës, në Rinas
Kodi IATA i Aeroportit TIA
Kodi ICAO i Aeroportit LATI
Gjatësia e pistës 2,750 metra
Gjërësia e pistës 45 metra
Orientimi i pistës 176 / 356 (17/35)
Kategoria ICAO I
Mbulimi i mbrojtjes kundër zjarrit ICAO VII
Koordinatat gjeografike 41.414742 N, 19.720561 E

 

SCROLL LEFT TO VIEW FULL TABLE
Rezultatet e trafikut 2005
Pasagjerë 785,000
Lëvizjet e trafikut ajror 15,400
Kargo (në ton) 2,000
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit afërsisht 200
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit afërsisht 560

 

SCROLL LEFT TO VIEW FULL TABLE
Rezultatet e trafikut 2006
Pasagjerë 906,103
Lëvizjet e trafikut ajror 15,856
Kargo (në ton) 2,435
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit afërsisht 230
Number of people employed by all companies at the airport  afërsisht 700
Numri total i të punësuarve afërsisht 930

 

SCROLL LEFT TO VIEW FULL TABLE
Rezultatet e trafikut 2007
Pasagjerë 1,105,770
Lëvizjet e trafikut ajror 18,258
Kargo (në ton) 3,832
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit afërsisht 250
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit

afërsisht 700

Numri total i të punësuarve

afërsisht 950

 

SCROLL LEFT TO VIEW FULL TABLE
Rezultatet e trafikut 2008
Pasagjerë 1,267,041
Lëvizjet e trafikut ajror 19,194
Kargo (në ton) 2,497
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit afërsisht 291
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit afërsisht 700
Numri total i të punësuarve afërsisht 991

 

SCROLL LEFT TO VIEW FULL TABLE
Rezultatet e trafikut 2009
Pasagjerë 1,394,688
Aircraft Movements 20,064
Kargo (në ton) 2,265
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit afërsisht 307
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit afërsisht 700
Numri total i të punësuarve afërsisht 1,007

 

SCROLL LEFT TO VIEW FULL TABLE
Rezultatet e trafikut 2010
Pasagjerë 1,536,822
Lëvizjet e trafikut ajror 20,768
Kargo (në ton) 2,355
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit afërsisht 312
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit afërsisht 700
Numri total i të punësuarve afërsisht 1,012

 

SCROLL LEFT TO VIEW FULL TABLE
Rezultatet e trafikut 2011
Pasagjerë 1,817,073
Lëvizjet e trafikut ajror 22,988
Kargo (në ton) 2,656
Number of airport company employees afërsisht 326
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit afërsisht 700
Numri total i të punësuarve afërsisht 1,026

 

SCROLL LEFT TO VIEW FULL TABLE
Rezultatet e trafikut 2012
Pasagjerë 1,665,331
Lëvizjet e trafikut ajror 20,528
Kargo (në ton) 1,875 tonë
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit afërsisht 300
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit

afërsisht 700

Numri total i të punësuarve

afërsisht 1,000

 

SCROLL LEFT TO VIEW FULL TABLE
Rezultatet e trafikut 2013
Pasagjerë 1,757,342
Lëvizjet e trafikut ajror 19,942
Kargo (në ton) 2,164
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit afërsisht 295
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit

afërsisht 700

Numri total i të punësuarve

afërsisht 995SCROLL LEFT TO VIEW FULL TABLE
Rezultatet e trafikut 2014
Pasagjerë 1,810.3015
Lëvizjet e trafikut ajror 17,928
Kargo (në ton) 2,324 tonë
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit afërsisht 301
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit

afërsisht 700

Numri total i të punësuarve

afërsisht 1,001

 

SCROLL LEFT TO VIEW FULL TABLE
Rezultatet e trafikut 2015
Pasagjerë 1,977,044
Lëvizjet e trafikut ajror 20,876
Kargo (në ton) 2,229 tonë
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit afërsisht 310
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit

afërsisht 700

Numri total i të punësuarve

afërsisht 1,010

 

SCROLL LEFT TO VIEW FULL TABLE
Rezultatet e trafikut 2016
Pasagjerë 2,195,100
Lëvizjet e trafikut ajror 22,352
Kargo (në ton) 2,200 tonë
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit afërsisht 320
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit

afërsisht 700

Numri total i të punësuarve

afërsisht 1,020

 

SCROLL LEFT TO VIEW FULL TABLE
Rezultatet e trafikut 2017
Pasagjerë 2,630,338
Lëvizjet e trafikut ajror 24,582
Kargo (në ton) 2,266 tonë
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit afërsisht 340
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit

afërsisht 700

Numri total i të punësuarve

afërsisht 1,040

 

SCROLL LEFT TO VIEW FULL TABLE
Rezultatet e trafikut 2018
Pasagjerë 2,947,172
Lëvizjet e trafikut ajror 25,426
Kargo (në ton) 2,249 tonë
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit afërsisht 377
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit

afërsisht 700

Numri total i të punësuarve

afërsisht 1,077

 

SCROLL LEFT TO VIEW FULL TABLE
Rezultatet e trafikut 2019
Pasagjerë 3,338,147
Lëvizjet e trafikut ajror 28,270
Kargo (në ton) 2,372 tonë
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit afërsisht 563
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit

afërsisht 700

Numri total i të punësuarve

afërsisht 1,263

 

SCROLL LEFT TO VIEW FULL TABLE
Rezultatet e trafikut 2020
Pasagjerë 1,310,614
Lëvizjet e trafikut ajror 15,150
Kargo (në ton) 1,797 tonë
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit afërsisht 513
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit

afërsisht 700

Numri total i të punësuarve

afërsisht 1,213


TIA nuk mban përgjegjesi për saktësinë e informacioneve që vijnë nga burimet e jashtme.