FLUTURIMET

  • 11:25Bologna/Bolonje - 2B 229
  • 11:40Karlsruhe - W6 6617
  • 11:45Treviso - W6 3851
  • 12:45Perugia - 2B 273
  • 12:45Memmingen Allgaeu Airport - W6 3843

Home > Kompania > Menaxhimi

Grupi menaxhues i TIADr. Constantin von Alvensleben
Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv (CEO) 

 

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv mban përgjegjësinë e përgjithshme për strategjinë dhe zhvillimin e kompanisë.
Ai mbikëqyrë legjitimitetin e të gjitha veprimeve të marra, ai mban përgjegjësinë për ofrimin fitimprurës të të gjitha operimeve të aviacionit në aeroport në përputhje me standardet shqiptare dhe ICAO.
Ai gjithashtu menaxhon sigurinë e aeroportit dhe marrëdhëniet me shoqëritë ajrore, agjencitë qeveritare, personelin dhe furnizuesit.
Si kreu i kompanisë, ai është personi i kontaktit për të gjithë grupet e interesit.


Z. Volker Wendefeuer
Drejtor i Përgjithshëm i Operimeve (COO)

 

Drejtori i Përgjithshëm i Operimeve është përgjegjës për operimet e Aeroportit. Z. Wendefeuer ka pasur një karrierë të jashtëzakonshme prej më shumë se 50 vjetësh në operimet e aeroportit. Më parë, që nga viti 2005, ai ka punuar si Zëvendëspresident i Lartë i Operimeve dhe Shërbimeve të Terminalit në Fraport AG, i cili zotëron dhe menaxhon Aeroportin Ndërkombëtar të Frankfurtit, Gjermani.


Erinda Xhaferraj

Drejtore e Përgjithshme e Financës (CFO)

 

Drejtori i Përgjithshëm i Financës (CFO) është përgjegjës për funksionet financiare, duke përfshirë kontabilitetin, auditimin, thesarin, financat e kompanisë dhe marrëdhëniet me investitorët. Znj. Xhaferraj ka përvojë të madhe dhe ka mbajtur pozicione menaxheriale në disa nga firmat kryesore të konsulencës dhe auditimit. Ajo është e specializuar në raportimin tatimor dhe financiar vendor dhe ndërkombëtar. Ajo është gjithashtu anëtare e ACCA dhe IEKA.