FLUTURIMET

  • 11:25Bologna/Bolonje - 2B 229
  • 11:40Karlsruhe - W6 6617
  • 11:45Treviso - W6 3851
  • 12:45Perugia - 2B 273
  • 12:45Memmingen Allgaeu Airport - W6 3843

Home > B2b > Shërbimet aeroportuale

Shërbimet Aeroportuale

Veprimtaria operacionale në Aeroportin Ndërkombëtar Nënë Tereza është e manaxhuar nga Departamenti i Sherbimeve Aeroportuale, i cili garanton infrastrukturën e nevojshme për të gjithe perdoruesit apo nënkontraktorët në shërbim të sigurisë dhe të performances profesionale ndaj pasagjerëve.


Lutemi, drejtoni të gjitha pyetjet apo kërkesat në adresën e mëposhtme: ekaci@tirana-airport.com

 

Për më shumë:

 

Ermir Kaci
Drejtor
Departamenti i Operimeve Aeroportuale
Tirana International Airport
Rinas, Tiranë
Tel: +355 4 2381 700
Fax: +355 4 2381 545
SITA TIAAPXH
e-mail: ekaci@tirana-airport.com

 

 

Mirëmbajtja e Avionave

 

Kompania: Albatechnics s.r.l

EASA  Part 145 organization

email: tiamaintenance@albatechnics.com

mob:+35569 7055253

web: https://albatechnics.com