FLUTURIMET

  • 02:40Sabiha Gokcen Intl. - PC 284
  • 04:00Belgrade / Beograd - JU 217
  • 04:50Vienna / Vjene - OS 850
  • 05:45Abu Dhabi - 5W 7092
  • 06:00London Luton - W9 4466

Home > B2b > Marketingu i aviacionit

Marketingu i Aviacionit dhe Statistika

TIA ka adoptuar një politikë që synon nxitjen e kompanive për të hapur linja të reja të fluturimit nga dhe drejt Tiranës. Ritmet e shpejta të rritjes së trafikut tregojnë se kjo politikë ka qenë e sukseshme. Ndër cilësitë që e bëjnë TIA-n një vendmbërritje tërheqëse për kompanitë ajrore janë:

Fleksibilitet
TIA në bashkëpunim me Autoritetin e Aviacionit Civil të Shqipërisë ofron fleksibilitet të lartë në dhënien e orareve.

Orët e punës
TIA funksionon 24 orë gjatë 7 ditëve të javës, pa aplikuar çmime të ngritura për orare të ndryshme.

Shërbim i shkëlqyer
Ekipet tona janë të organizuar në mënyrë perfekte për të maksimizuar efiçencën dhe fleksibilitetin. Ne ofrojmë kohë të shkurtër përgatitje për fluturimet në kthim, shpërndarje të shpejtë bagazhesh, personel të trajnuar mirë, etj, të cilat janë disa nga kërkesat e shoqërive ajrore që TIA i ofron.

Për më shumë:

Znj. Kreuza Kotorri
Drejtore
Departamenti i Marketingut për Kompanitë Ajrore
Tirana International Airport
Ndërtesa e Administratës
Rinas, Tiranë
Shqipëri
Tel: 00355 4 2381 600/675
Faks: 00355 4 2381 545
E-mail:
kkotorri@tirana-airport.com

Dokumenta bashkengjitur