FLUTURIMET

  • 11:25Bologna/Bolonje - 2B 229
  • 11:40Karlsruhe - W6 6617
  • 11:45Treviso - W6 3851
  • 12:45Perugia - 2B 273
  • 12:45Memmingen Allgaeu Airport - W6 3843

Home > B2b > Reklamimi në aeroport

Reklamimi në Aeroport

Reklamimi në Aeroportin Ndërkombëtar Nënë Tereza mund të jetë zgjedhja më e mirë për biznesin tuaj!
Që prej 7 vitesh operimi në Shqipëri, aeroporti është kthyer në një zgjedhje reklamimi e rëndësishme për pjesën më të madhe të bizneseve. Zgjedhja për të reklamuar produktin apo aktivitetin mund të jetë si brenda dhe jashtë Terminalit të Ri. Duke qëne se numri i pasagjerëve është rritur ndjeshëm vit pas viti kjo tregon se zgjedhja në fjalë përbën një faktor të rëndësishëm për një vizibilitet të lartë të reklamës ndaj kalimtarëve.
TIA ka në pronësi të saj 51 struktura reklamuese, me ndriçim të brëndshëm ose të jashtëm, të vendosura në pikat më strategjike brenda dhe jashtë Terminalit të Ri. Brenda Terminalit keto struktura mund t’i gjeni në zonën e mbërritjeve, zonën e nisjeve dhe hollet e Check-in, ndërsa jashtë tij, strukturat janë të vëndosura përgjatë gjithë rrugës qarkulluese për në Terminal dhe në zonën e parkimit duke filluar nga rreth-rrotullimi i Nënë Terezës.

Reklamimi në aeroport menaxhohet vetëm nga Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës përmes Departamentit Komercial dhe të Pronës. Ju lutem dërgoni pyetjet si dhe interesin tuaj lidhur me këto rezervime, në adresën më poshtë.

Mundësitë për të reklamuar janë si më poshtë:

Inside the Terminal Advertising:
• Light Box 7.5 x 3.5m
• Light Box 4 x 1.5m
• Light Box 10.5 x 3m
• Light Box 7.5 x 2.5m

Outdoor Advertising:
• City Light Board 4 x 3m
• City Light Posters 1.3 x 1.9m

Sonila Toptani
Director
Commercial & Property Department
Phone: +355 4 2381 566 / 2381 600
Mobile: +35569 20 62 087
Email: stoptani@tirana-airport.com

 

Ms. Rovena Hasa
Commercial and Property Department
Phone: + 355 4 2381 565
Mobile: +355 69 20 72 185
Email: rhasa@tirana-airport.com

 

Dokumenta bashkengjitur