FLUTURIMET

  • 02:40Sabiha Gokcen Intl. - PC 284
  • 04:00Belgrade / Beograd - JU 217
  • 04:50Vienna / Vjene - OS 850
  • 05:45Abu Dhabi - 5W 7092
  • 06:00London Luton - W9 4466

Home > B2b > Promocioni

Promocioni

Promocioni është një aktivitet i cili bën të mundur një reklamim të drejtëpërdrejtë të produktit që disponon një biznes. TIA ofron pozicione interesante dhe mjaft tërheqëse për pasagjerët ku secili biznes të mund të promovojë aktivitetin e tij me mënyrën që i duket më e përshtatshme. Në Terminal gjeni mundësi të ndryshme promocioni që nga shpërndarja tradicionale e fletëpalosjeve e deri tek vendosja e pikave të mirëfillta promocionale të ideuara nga vetë klienti.


Reklamimi në aeroport menaxhohet ekskluzivisht nga GESTALT SHPK.

Për çdo pyetje apo informacion mbi reklamimin në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës ju lutem kontaktoni:

 

Rovena Hasa
Drejtor Shitje
Email: rhasa@gestalt.al
Email: marketing@gestalt.al
Mobile: +355 692072185


Në çdo rast apo situatë mund të kontaktoni:

Saida Hoxhaj
Commercial Specialist
Marketing and Commercial Department
Tirana International Airport
Administration Building
Rinas, Tirana
Albania

Phone: +355 69 576 4694
Fax: +355 4 2381 545
E-Mail: shoxhaj@tirana-airport.com

Dokumenta bashkengjitur